Sisältömarkkinoinnin Mestarit: Inhunt Group Oy | 1,5 miljoonan liikevaihdosta 6 miljoonaan sisältömarkkinoinnilla

Inhunt Group Oy kasvatti liikevaihdon 1,6 miljoonasta yli 6 miljoonaan 8 vuodessa sisältömarkkinoinnin avulla. Miten tässä onnistuttiin?
Facebook
Twitter
LinkedIn
InHunt group - Asiantuntijamedia

Inhunt Group Oy:n liikevaihdon kasvu 1,6 miljoonasta yli 6 miljoonaan 8 vuodessa. Viidennesosa kaupasta verkon kautta, vaikka mainostukseen ei ole laitettu koko prosessin aikana senttiäkään. Miten tässä on mahdollista onnistua? Haastattelimme InHuntin toimitusjohtajaa Kari Juutilaista siitä, miten nykytilanteeseen on päästy ja millaisia vaiheita prosessi on pitänyt sisällään.

InHunt Group on tänä päivänä Suomen suurin suorahaku (headhunting) toimija, joka oli kuitenkin vielä vuonna 2013 suurelle yleisölle täysin tuntematon yritys. Nyt yli 80% Linkedinissä olevista suomalaisten yritysten johtajista seuraa vähintään yhtä InHuntin headhunteria ja yhteensä seuraajia on päällekkäisyyksien jälkeenkin yli 500 000!”

Vuonna 2013 yrityksen johto laittoi viisaat päänsä yhteen kyllästyttyään siihen, että myyntitapaamiset olivat kiven alla yrityksen vähäisen tunnettuuden takia. Tehtiin päätös systemaattisen sisällöntuotannon aloittamisesta. Sisällöntuotannossa hyödynnettiin yrityksen osaajien vahvaa asiantuntijuutta, jota sanoittamalla pystyttiin luomaan arvoa tuovia sisältöjä yrityksen molemmille kohderyhmille; työnhakijoille ja työnantajille. Kaikessa yksinkertaisuudessaan sisältöjä alettiin tuottamaan ja julkaisemaan kerran viikossa, ja niiden onnistumista seurattiin säännöllisesti.

“InHuntille luotiin strategia, jonka tavoitteena oli tehdä InHuntista ja heidän asiantuntijoistaan alansa tunnetuimpia. Strategian pohjana oli koko organisaation sitoutuminen prosessiin.” 

Sitoutuminen lähti toimitusjohtaja Kari Juutilaisesta ja muista johtoryhmäläisistä itsestään, jotka päättivät, että sisällöntuotannosta tulee osa yrityksen arkea. Yrityksen asiantuntijoita hyödynnettiin niin sisältöjen tuottamisessa kuin niiden jakelemisessakin. Suuressa roolissa InHuntin Groupin kasvussa onkin ollut yrityksen henkilöstön toiminta ja aktiivisuus omissa sosiaalisen median kanavissaan. Asiantuntijat tykkäävät päivityksistä ja jakavat ne omilla profiileillaan. Tämän lisäksi jokaisella heistä on esimerkiksi sähköpostinsa allekirjoituksessa linkki InHuntin sähköpostilistalle liittymiseen.  

Lue lisää sähköpostilistan hyödyistä toista esimerkkiyritystämme Sijoitusasunnot.comia käsittelevästä artikkelista.

“Sitouttamisessa tärkeintä on tavoitteiden asettaminen sekä asiantuntijoiden motivointi ja palkitseminen.” 

Konkreettisesti tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että InHunt Group asetti tavoitteeksi kunkin asiantuntijan oman tilin seuraajamäärän kasvattamisen yli 5000 henkilöön tietyssä määräajassa ja lisäksi tykkäämisen kaikista InHuntin julkaisemista jutuista somessa. Asiantuntijoita motivoitiin tähän lupaamalla onnistumisesta palkintomatka Eurooppaan katsomaan Formula ykkösiä. Samanlaisia motivointikeinoja hyödynnettiin heti alusta lähtien laajalti. Näiden keinojen avulla varmistettiin, että yrityksen asiantuntijat haluavat jakaa ja tykätä aktiivisesti yrityksensä uusimmista päivityksistä.

Kahdeksan vuoden aikana InHunt onkin onnistunut luomaan koko henkilöstöstään verkoston, jonka jokainen jäsen auttaa yritystä ja muita asiantuntijoita laajan näkyvyyden saavuttamiseksi yrityksen kohderyhmässä. Tästä osoituksena InHunt tavoittaakin tällä hetkellä kaikista Linkedinissä olevista johtajista arviolta yli 80 % luomansa sisältömarkkinoinnin tuotanto- ja jakelukokonaisuuden avulla.

“Ensimmäisten vuosien aikana tarjouspyyntöjä tuli n. 3-4 viikossa. Yrityksen seuraajamäärän kasvettua yli 10 000:een ja headhuntereiden omien seuraajamäärien kasvettua keskimäärin 5 000:een, tarjouspyyntöjä alkoi tulemaan päivittäin ja niistä saatiin klousattua kauppoja hyvillä prosenteilla.” 

Koko prosessin mittaamiseen ja analysointiin keskityttiin heti alusta lähtien. Mittaamiseen pyrittiin luomaan mahdollisimman yksinkertaiset mittarit, joita seurata. Lue lisää asiantuntijaviestinnän mittaamisesta. Onnistumista mitattiin esimerkiksi verkkosivujen kävijämäärissä tapahtuvilla piikeillä aina sisältöjen julkaisujen aikaan ja tarjouspyyntöjen määrän kasvulla. Nykypäivänä viidennesosa yrityksen 6 miljoonan liikevaihdosta tulee verkossa täytettyjen tarjouspyyntöjen kautta, joten sisältömarkkinointiin tehtyjen panostusten voidaan selkeästi todeta tuottaneen tulosta pitkällä tähtäimellä. Siitä kertoo myös vahva liikevaihdon kasvu vuosi toisensa perään. 

Asiantuntijamedian asiantuntijan ja kyseisen artikkelin kirjoittajan Sami Wessmanin yhteenveto esimerkistä: 

InHuntin tapauksessa erityistä on se, ettei tähän tilanteeseen pääsy ole vaatinut rahallisia panostuksia maksettuun mainontaan, vaan onnistumisen avaimena oli koko henkilöstön sitoutuminen prosessiin ja kohderyhmää puhutteleva sisältö. Onnistunut sisältömarkkinointi ei siis välttämättä vaadi suuria rahallisia panostuksia, vaan se on enemmänkin kiinni yrityksestäsi jo valmiiksi löytyvien voimavarojen hyödyntämisestä. Jatkuvuus ja systemaattisuus sisältömarkkinoinnissa ovat vieneet InHunt Groupin pitkälle, joten miksi se ei veisi teidänkin yritystänne sinne?

Jatka lukemista:

Yhteys

Keltasafiirinpolku 1 B 40,
01700 Vantaa

samuel.latvanen@asiantuntijamedia.fi
+358 50 5455 299

Jatka lukemista:
Keskustellaan lisää tapaamisessa

Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen ja saat konkreettisen näkemyksen miten asiantuntijabrändiä rakennetaan someen.