Sisältömarkkinoinnin ABC: Kuinka luoda kohderyhmää puhutteleva sisältö?

Kun kohderyhmä on selvillä, helpointa on lähteä liikkeelle siitä, että miettii millaisista aiheista useimmin kysytyt kysymykset tulevat.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kohderyhmän mielenkiinnon kohteiden kartoittamisen vaatimuksena on, että kohderyhmä on huolellisesti määritelty. Kun kohderyhmä on selvillä, helpointa on lähteä liikkeelle siitä, että miettii millaisista aiheista useimmin kysytyt kysymykset tulevat. Jos usein kysytyissä kysymyksissä toistuu samat teemat, ovat nämä todennäköisesti hyviä ensimmäisiä aiheita omille sisällöille.

3 vinkkiä kohderyhmää puhuttelevan sisällön luomiseen

Kun tavoitteena on luoda kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä, muista seuraavat kohdat:

  • Kohderyhmään tutustuminen
  • Arvoa tuovan sisällön luominen 
  • Mikä toimii vuonna 2021?

Kohderyhmään tutustuminen

Usein kysyttyjen kysymysten hahmottelun jälkeen toinen hyvä tapa kartoittaa mielenkiinnon kohteita on kohderyhmäläisiltä itseltään kysyminen. Muista, että asiakkaat itse ovat asiantuntijoita kertomaan mikä heitä kiinnostaa. Pidä siis kohderyhmän mielenkiinnon kohteiden määrittäminen yksinkertaisena, ja soita asiakkaalle ja kysy, jollet tiedä vastausta kysymykseesi. 

Arvoa tuottavan sisällön luominen

Arvoa tuottavalla sisällöllä tarkoitetaan sisältöä, joka jollain tavalla auttaa asiakasta tai opettaa. Sisällön täytyy siis vastata kuluttajan tarpeisiin. Hyvin toimivia ovat sisällöt, jotka antavat konkreettisia esimerkkejä ja käytännönläheistä apua. 

Arvoa tuottavien sisältöjen pariin sitouttamisessa tärkeää on sisältöjen jatkuvuus ja sidosteisuus. Sisällöt tulisi olla helposti löydettävissä, jotta potentiaaliset asiakkaat pääsevät niiden pariin tauonkin jälkeen. Pidä siis sisällöt kootusti yhdessä paikassa, varmista sisältöjen väliset linkitykset, ja hyödynnä some sisältöjen nostamisessa aika ajoin. 

Yleinen virhe sisältöjen kanssa on se, että niistä tehdään liian myyviä. Liian myyvä sisältö voi olla asiakkaalle luotaantyöntävää, joten keskity mieluummin oman asiantuntijuutesi esilletuomiseen ilman liiallista myynnillistä korostusta.

Mikä toimii vuonna 2021?

Vuorovaikutteisuus

Content Marketing Institution määrittelee vasta julkaistussa artikkelissaan yhdeksi tärkeäksi vuoden 2021 trendiksi yhteisöllisyyden kokemuksen. Pandemian myötä ihmisten sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja yhteisöllisyyttä haetaan monista eri vaihtoehtoisista kanavista.  

Tärkeää onkin siis ettei asiakkaita nähdä vain yksipuolisesti sisältöä kuluttavana massana, vaan sisällöillä pyritään herättämään keskusteluja. Tällöin niin sisällön tuottaja kuin kuluttajakin nähdään aktiivisena osapuolena ja vuorovaikutuksen kautta tavoiteltu kohderyhmä saadaan sitoutettua sisältöjen pariin. Parhaassa tapauksessa mielenkiintoisten keskusteluiden kautta syntyy hedelmällistä yhteistyötä.

Aitous 

Mediassa nostetaan paljon esille erilaisia ajankohtaisia puhututtavia aiheita liittyen esimerkiksi tasa-arvoon tai ilmastokysymyksiin. Muun muassa Sanoman vuoden 2021 trendejä koskevassa kirjoituksessa nostetaankin esiin empatian ja yritysten arvojen merkitys markkinoinnissa. Monet kuluttajat ovat valveutuneita ja haluavat nähdä yrityksen tuottamissa sisällöissä yrityksen arvomaailmaa. Niinpä rehellisellä ja arvoja esiintuovalla viestintätyylillä voidaan herättää potentiaalisten asiakkaiden kiinnostus ja luottamus.

Helposti kulutettavat sisällöt

Kuluttajat arvostavat nopeatempoisia sisältöjä, joita on helppo kuluttaa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi videot sekä visuaalisesti kiinnostavat sisällöt. Myös podcastit, joita pystyy kuuntelemaan helposti muunkin toiminnan ohella herättävät kiinnostusta vuonna 2021. 

Vuoden 2021 trendejä on lukuisia muitakin ja vuoden mittaan ne ehtivät vielä muotoutua. Itselle mielenkiintoisia trendejä kannattaa seurata aktiivisesti ja mekin tulemme näihin vielä palaamaan myöhemmin hieman pintaa syvemmältä.

Millaista puhuttelevaa sisältöä muut yritykset ovat onnistuneet luomaan? Tutustu lisää sisältömarkkinoinnin trendeihin.

Lähteet:

Sanoma – Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2021

Content Marketing Institute – 7 Content Experts Share What Matters Most in 2021

Jatka lukemista:

Yhteys

Keltasafiirinpolku 1 B 40,
01700 Vantaa

samuel.latvanen@asiantuntijamedia.fi
+358 50 5455 299

Jatka lukemista:
Keskustellaan lisää tapaamisessa

Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen ja saat konkreettisen näkemyksen miten asiantuntijabrändiä rakennetaan someen.