Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Tesaco Oy / Asiantuntijamedia
Y-tunnus: 2693417-8
Osoite: Heikkiläntie 7 D
Postinumero: 00210
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: +358 50 5455 299
Sähköpostiosoite: samuel.latvanen@asiantuntijamedia.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Tesaco Oy / Asiantuntijamedia
Nimi: Sami Wessman
Osoite: Niittytaival 9 B 21
Postinumero: 02200
Postitoimipaikka: Espoo
Puhelinnumero: +358 40 075 1042
Sähköposti: sami.wessman@asiantuntijamedia.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Tesaco Oy / Asiantuntijamedia
Nimi: Sami Wessman
Osoite: Niittytaival 9 B 21
Postinumero: 02200
Postitoimipaikka: Espoo
Puhelinnumero: +358 40 075 1042
Sähköposti: sami.wessman@asiantuntijamedia.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Yrityksen henkilöstön tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottaneiden henkilöiden vastaamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
Sähköpostilistalle liittyneiden henkilöiden informoimiseen Tesaco Oy / Asiantuntijamedian toiminnasta, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, ja uutiskirjeen lähettämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, tai muu yhteydenottolomakkeen täyttämisen tai sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä syötetty tieto.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai siihen asti, kun henkilö itse eroaa tai erotetaan sähköpostilistalta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla evästebannerin puitteissa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, käyttäjä voi valita evästebannerin avulla hyväksymänsä evästeet. Lisäksi, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Keskustellaan lisää tapaamisessa

Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen ja saat konkreettisen näkemyksen miten asiantuntijabrändiä rakennetaan someen.