Sisältömarkkinoinnin ABC: Yrityksen yleisö – minne se kannattaisi rakentaa ja miksi?

Yksi tapa rakentaa asiantuntijaviestinnän yleisö on kerätä tilaajia nettisivuilla olevalle sähköpostilistalle. Kuinka yrityksen yleisöä tulisi sitten rakentaa?
Facebook
Twitter
LinkedIn

”Älä rakenna digitaalista yleisöä pelkästään YouTuben varaan.”

Meiltä kysytään usein seuraavaa: Onko videopohjaisten asiantuntijasisältöjen yleisöä järkevää rakentaa pelkästään yrityksen YouTube – kanavalle. Vastauksemme on yleensä ei.  

”Vaikka YouTube on helppokäyttöinen ja toimiva alusta niin videosisältöjen kuluttamiseen, kuin jakelemiseen emme suosittele yleisön rakentamista pelkästään yrityksen YouTube tilin varaan. Miksi sitten näin, vaikka YouTube on maailman toiseksi suosituin hakukone?”

Älä rakenna taloa vuokratulle maalle. Yksinkertaisesti siitä syystä, että YouTubeen rakennettu yleisö (tilaajat) eivät ole yrityksesi omaisuutta, vaan YouTuben omaisuutta. Tässä vaiheessa voidaan esittää käytännönläheisempi kysymys:  Kuinka moni olisi valmis rakentamaan talon vuokratulle maalle sillä ehdolla, että maanvuokraajalla ei ole sananvaltaa vuokrasopimuksen ehtojen muutoksiin? Juuri tästä ongelmasta suosituilla sosiaallisen median alustoilla on kysymys, sillä käyttäjät eivät omista eri kanavien tileillä olevaa yleisöä, eli tilaajia (subscribers). Facebook tai YouTube pystyvät muuttamaan palvelun algoritmejä yhdessä yössä, mikä saattaa vaikuttaa juuri sinun yrityksesi tilin sisältöjen näkymiseen. 

Sosiaalisen median alustat ja niille rakennetut yleisöt eivät ole yhtä paljon kontrollissasi kuin esimerkiksi sähköpostilistalle rakennettu yleisö. Tunnettu amerikkalainen sisältömarkkinonnin tutkija Joe Pulizzi puhuu tästä aiheestaan kirjassaan Content Inc. (2015,90) ”The problem with EOF and Game Theory is that they are leveraging platforms that they have little or no control over. Game Theory has over 4million subscribers. Thats amazing, but technically Game Theory doesn`t control those subscribers relationships; YouTube does. YouTube could decide tomorrow that it doesn`t want Game Theory to have acces to those people, or it might decide to publize other content to Matthew Patrick`s audience, like Jimmy Fallon, instead of Game Theory”. 

Kysymys on myös siitä, minne haluat ohjata ihmisiä kuluttamaan sisältöjä? Yrityksesi nettisivuilla olevaan sisältöalustaan (tietopankki/mediasivu), jonka kautta myös muut verkkosivuille asetetut viestit ovat katsojan nähtävillä, vai sosiaallisen median kanaviin, joka ei aina automaattisesti ohjaa katsojaa muiden yrityksesi sisältöjen pariin. 

”Kun kerran rakennat menestyksekkäästi yrityksen yleisön YouTube tilille, on näiden tilaajien siirtäminen jälkikäteen yrityksen omalle sähköpostilistalle erittäin vaikeaa.”

Tästä syystä voimme nähdä eri alustojen tilaajat eri arvoisina. Pulizzi on määritellyt Content Inc. (2015, 147) kirjassa eri alustojen ja niiden tilaajien hierarkian. 

Kuten taulukosta saattaa huomata Facebook ja YouTube tilaajat ovat hierarkiassa vähiten arvokkaita yritykselle. Listan kärkipäätä hallitsee taas sähköpostilistan, printtilehden ja Linkedin tilaajakunta.

Mihin asiantuntijaviestintään keskittyvän yrityksen yleisö kannattaa rakentaa?

Varmin tapa rakentaa asiantuntijaviestinnän yleisö on kerätä tilaajia yrityksen nettisivuilla olevalle sähköpostilistalle. Liittyminen sähköpostilistalle kannattaa tehdä mahdollisimman houkuttelevaksi esimerkiksi yrityksen sisältöalustan (kuten tietopankin/mediasivun) yhteyteen. Sisältöalustalle videopohjaiset sisällöt voidaan upottaa YouTuben tai Vimeon avulla, kuten me olemme tehneet verkkosivuillamme. Youtubea voi siis hyödyntää videoiden näyttämisessä, mutta itse yleisöä kannattaa ohjata muualle kuin vain YouTuben sisältöjen tilaamiseen. Sähköpostitilaajat ovat kokonaan yrityksesi hallinnassa jolloin sosiaalisten medioiden alustojen algoritmien muutokset vaikuttavat vähemmän siihen, miten sisältösi näkyvät yleisöllesi.  

Lähteet: Pulizzi, J. 2015, Content Inc.: How entrepreneurs use content to build massive audiences and create radically successful business. Cleveland, OH: CMI Books. 

Jatka lukemista:

Yhteys

Keltasafiirinpolku 1 B 40,
01700 Vantaa

samuel.latvanen@asiantuntijamedia.fi
+358 50 5455 299

Jatka lukemista:
Keskustellaan lisää tapaamisessa

Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen ja saat konkreettisen näkemyksen miten asiantuntijabrändiä rakennetaan someen.