Sisältömarkkinoinnin ABC: Sisällöntuotantoa vai sisältömarkkinointia?

Sisältömarkkinointi ja sisällöntuotanto nousevat esiin markkinoinnista ja viestinnästä keskusteltaessa. Miten ne eroavat toisistaan?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Sisältömarkkinointi ja sisällöntuotanto ovat molemmat termejä, jotka nousevat säännöllisesti esiin markkinoinnista ja viestinnästä keskusteltaessa. Mikä näiden termien ero on ja onko sillä väliä onko tuotettu sisältö sisällöntuotantoa vai sisältömarkkinointia?

Sisällöntuotanto

✓ Kuva-, teksti- ja äänisisällöt, joita yritys tuottaa

Sisällöntuotantoa on kaikki yrityksen tuottama sisältö kaikissa yrityksen käyttämissä kanavissa.

✓ Tavoitteena luoda mielenkiintoista sisältöä

Sisällöntuotannon tavoitteita on monia, riippuen tuotetusta sisällöstä ja yrityksestä. Yleisesti sisällöntuotannon tavoitteena on kuitenkin luoda mielenkiintoista sisältöä eri kanaviin pysyäkseen aktiivisena ja ihmisten mielissä. Tuotettujen sisältöjen tavoitteina voi olla esimerkiksi kasvattaa nettisivujen kävijämäärää tai brändin tunnettuutta.

✓ Esimerkiksi uutisblogi yrityksen ajankohtaisista tapahtumista tai Instagram-päivitys liittyen yrityksen uuteen tuotteeseen

Sisältömarkkinointi

✓ Strategista 

Sisältömarkkinointi on aina strategista. Myös sisällöntuotanto voi parhaassa tapauksessa olla strategista, joten tämä ei aina toimi erottavana tekijänä. Sisältömarkkinointia ei kuitenkaan ole ilman strategiaa taustalla.

✓ Tarkasti määritellyt tavoitteet ja kohderyhmä

Nimensä mukaisesti sisältömarkkinointi on markkinointitapa, joten sen tuloksia mitataan usein tarkemmin kuin sisällöntuotannon. Tyypillisesti sisältömarkkinoinnin tavoitteet liittyvät myynnin edistämiseen ja olemassa olevien asiakkaiden sitouttamiseen. Myös tavoiteltavan kohderyhmän määrittely on oleellista sisältömarkkinointia suunniteltaessa. Ilman kohderyhmän määrittelyä ei tavoitteidenkaan määrittely onnistu tarpeeksi tarkasti. 

✓ Päämääränä liiketoiminnallisten tavoitteiden edistäminen

Sisältömarkkinoinnin päämääränä on edistää liiketoiminnallisia tavoitteita, joita voivat olla esimerkiksi myynnin pitkän aikavälin kasvu tai asiakaskokemuksen parantaminen. Usein sisältömarkkinoinnilla pyritään myös luomaan yritykselle yleisö, mieluiten yrityksen omalle alustalle. Suuri ja aktiivinen yleisö on yrityksille kultakimpale, sillä tuotetut sisällöt eivät toimi, jolleivat ne tavoita. 

✓ Johdonmukaista ja systemaattista

Sisältömarkkinointi ei toimi ellei se ole johdonmukaista ja systemaattista. Sisältömarkkinointia varten tuotetut sisällöt ovat tarkoin suunniteltuja ja ne ilmestyvät säännöllisesti. 

✓ Asiakkaan näkökulma 

Sisältömarkkinointia varten luodut sisällöt eivät vastaa kysymykseen “mitä me haluamme kertoa?” vaan “mistä asiakkaamme haluaa kuulla?”. Tuotetut sisällöt luodaan aina asiakkaan näkökulmasta tämän mielenkiinnonkohteet huomioiden. Tavoitteena onkin, että asiakas saa yrityksen tuottamista sisällöistä itselleen jotain hyötyä, sen sijaan, että sisällöt olisivat vain mielenkiintoista informaatiota yrityksen näkökulmasta. 

✓ Esimerkiksi asiakkaan mielenkiinnonkohteet sekä tarpeet huomioiva ja säännöllisesti ilmestyvä video- tai artikkelisarja, jonka tavoitteena on tuoda arvoa sen kuluttajalle. 

Kumpi valita, sisällöntuotanto vai sisältömarkkinointi?

Sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi ovat molemmat hyödyllisiä työkaluja yrityksille riippuen tavoitteista, jotka niillä halutaan saavuttaa. Kuitenkin on hyvä miettiä, valitakko sisällöntuotanto vai sisältömarkkinointi?

Sisällöntuotanto on laaja käsite ja jokainen yritys tekee sitä jossain muodossa. Sisällöntuotanto ei kuitenkaan hyödytä, jos sisältöjä tehdään vain, koska ”niin kuuluu tehdä” ilman määriteltyjä tavoitteita. Hyödyllistä sisällöntuotantoa voivat olla esimerkiksi henkilökunnalle suunnatut ajankohtaistiedotteet, joilla ei ole markkinoinnillista tavoitetta. 

Sisältömarkkinointi vaatii sisällöntuotantoa enemmän strategista otetta sisältöjen suunnitteluun. Sisältömarkkinoilla saavutettavat tavoitteet ovat kuitenkin yrityksille oleellisia, sillä sisältömarkkinoinnilla voidaan saavuttaa esimerkiksi asiakkaiden luottamusta ja lojaaliutta, uusia asiakkaita ja parempaa ymmärrystä oman asiakaskunnan tarpeista. Verrattuna muihin markkinoinnin keinoihin, sisältömarkkinoinnilla voidaan tavoitella suurempaa massaa ihmisiä, jotka eivät ole vielä kiinnostuneita yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Tästä suuremmasta massasta voi kuitenkin pitkällä aikavälillä muodostua yritykselle asiakkaita. Lisää Chet Holmesin myyntipyramidiin perustavasta 90%:n tavoittelusta löydät aiemmasta Sama kohderyhmä mutta enemmän potentiaalisia asiakkaita -blogista.

Jatka lukemista:

Yhteys

Keltasafiirinpolku 1 B 40,
01700 Vantaa

samuel.latvanen@asiantuntijamedia.fi
+358 50 5455 299

Jatka lukemista:
Keskustellaan lisää tapaamisessa

Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen ja saat konkreettisen näkemyksen miten asiantuntijabrändiä rakennetaan someen.