Sisältömarkkinoinnin mestarit: Inderes Oyj – Sitoutuneen yleisön kilpailuedut (2/2)

Sijoittajayhteisö on Inderesin tärkeimpiä kilpailuetuja markkinoilla. Mitä hyötyjä yleisön muuttaminen yhteisöksi on Inderesille tuonut?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Asiantuntijamedia - Inderes

Sijoittajayhteisö on Inderesin tärkeimpiä kilpailuetuja markkinoilla. Inderes voidaankin nähdä markkinaan suhteutettuna edelläkävijänä, sillä sitoutunut yleisö on viety vuorovaikutuksen kautta niin pitkälle, että yleisöstä on rakentunut yhteisö, joka vaikuttaa yrityksen toimintaan laajasti.

Tässä artikkelissa yleisöllä tarkoitetaan joukkoa ihmisiä, tai yrityksiä, jotka aktiivisesti seuraavat yrityksen toimintaa. Yhteisöllä taas tarkoitetaan joukkoa ihmisiä tai yrityksiä, jotka aktiivisen seuraamisen lisäksi vaikuttavat eri tavoilla yrityksen toimintaan positiivisesti. Vuonna 2015 tehty strateginen päätös lähteä kasvattamaan omaa sitoutunutta yleisöä on luonnollisesti kasvattanut Inderesin tekemien osakeanalyysien arvoa, mutta mitä liiketoiminnallisia hyötyjä yleisön muuttaminen yhteisöksi on Inderesille tuonut? Mikäli ensimmäinen osa blogisarjasta on vielä lukematta ja yleisön rakentamisen haasteet ja ratkaisut kiinnostavat, suosittelemme lukemaan kyseisen blogin ennen tätä.

Yhteisön merkitys Inderesin palveluiden ja käyttäjän kokemaan arvoon 

“Yhteisö luo valtavasti sisältö alustalle ja toimii ikään kuin brändievankelistoina” 

Yhteisö on Inderesin tärkeimpiä kilpailuetuja ja erottautumistekijöitä. Inderesin alustalla vaikuttaa noin 70k aktiivista sijoittajaa / sijoittamisesta kiinnostunutta henkilöä. Yhteisö tuottaa foorumilla valtavan määrän tietoa keskustelemalla Inderesin analyyseistä, tai yhtiöistä jotka ovat Inderesin seurannassa. Tämä keskustelu foorumilla luo lisäarvoa Inderesin sijoittajaviestinnän palveluille. Toisaalta, keskustelu luo myös arvoa foorumin kävijöille, sillä Inderesin foorumilta kävijä saa enemmänkin, kuin pelkän yhtiöanalyysin. Yhteisö puhuu myös Inderesistä hyvää ja mikäli jossain keskustelussa ilmenee väärinymmärryksiä Inderesistä, on yhteisö usein paikkaamassa tilannetta jo ennen Inderesin henkilöstöä.  

“Kuluttajapuolen käyttäjähankintaan ei tarvitse enää käyttää rahaa” 

Inderesin ei tarvitse käyttää alustan käyttäjähankintaan juurikaan rahallisia resursseja, sillä käyttäjähankinta tulee yhteisöltä itseltään. Yhteisö puhuu ja levittää tietoa Inderesin alustasta, sekä suosittelee alustan käyttöä tuttavilleen. Tämä tuo ison säästön markkinointikustannusten osalta ja varmistaa, että yhteisön laatu pysyy korkeana eikä kasvu tapahdu laadun kustannuksella. Yhteisö ammentaa myös Inderesin tuotekehitykseen laadukasta tietoa siitä mikä toimii ja mikä ei. Ohjelmistokehitystiimi on jatkuvassa dialogissa käyttäjien kanssa, jotta alustaa ja palveluita saadaan kehitettyä käyttäjien mieltymysten mukaisiksi. Yhteisöstä Inderes saa palautetta myös muihinkin yhtiötä koskeviin asioihin ja toisaalta palautteisiin reagointi vahvistaa yhteisön kokemaa tunnetta siitä, että Inderes on oikeasti yritys, joka kehittää palveluitaan ja toimintaansa yhteisön ehdoilla. 

Yhteisön vahvempi sitouttaminen ja yhteisön luomat mahdollisuudet tulevaisuudessa 

“Maailmalla ei hirveästi ole yrityksiä, jotka olisivat vieneet yhteisöllisyyden pörssiin” 

Inderesin listautumisen yhtenä ajatuksena oli siirtää omistajuutta yhteisölle. Omistajuus tuo mukanaan valtaa, joten Inderesistä tulee julkisena yhtiönä entistä vahvemmin yhteisön ehdoilla toimiva yritys. Tämä tuo mukanaan uusia liiketoimintaetuja. Nyt on jo nähtävissä, että yhteisö on entistä sitoutuneempi Inderesiin yrityksenä. Rautanen korostaa yhteisön rakentamisessa yhteisön laatua, sillä yhden uuden jäsenen verkostovaikutus voi olla joko negatiivinen tai positiivinen. Tämä työ on siis tarkkaa.  

“Omistajayhteisön rakentaminen pörssiyhtiöissä on vielä laajalti hyödyntämätön alue” 

Tänä päivänä pörssiyhtiöillä on haasteita käydä dialogia omistajien kanssa muuten, kuin yhtiökokouksen tai kirjeen kautta, eikä tämä riitä yhteisöllisyyden rakentamiseksi. Omistajuuden syvempi ulottuvuus jää siis kokonaan hyödyntämättä. Toki jo nyt on nähtävissä Harvian kaltaisia yrityksiä, joiden kohdalla voidaan puhua vahvasta omistajayhteisöstä ja brändilähettiläistä joita ei voi laskea pelkästään sijoittajiksi. Digitaalisen omistajayhteisön ja keskustelun mahdollistaminen on mielenkiintoinen aihealue, jossa yrityksillä on liiketoiminnallista potentiaalia hyödynnettävissä. 

Mikael Rautasen ajatukset mediayhtiöimäistä toimintaa harkitseville yrityksille

“Helppoahan se on teillä on ja vaikeaa meillä, koska me ollaan tylsiä ja meidän aiheet ovat vaikeasti ymmärrettäviä” 

Yritysten ei pitäisi ajatella automaattisesti olevansa tylsiä ja vaikeasti ymmärrettäviä, sillä jokaisesta yrityksestä löytyy mielenkiintoisia tarinoita ja osaamista. Myös Inderesin maailma on tällä vanhanaikaisella ajattelulla tylsä. Pohjimmiltaan Inderes on kuitenkin analyysitalo, joka muun muassa tuottaa DCF –malleja ja vertailee EV/EBITDA -kertoimia. Inderes on vain pala kerrallaan rakentanut tästä maailmasta helpommin ymmärrettävämmän ja viihteellisemmän. Tällainen prosessi ei toki B2B -liiketoiminnassa ole helppoa, mutta haasteet eivät tarkoita, etteikö se olisi mahdollista. Jokaisen firman tulisi miettiä tätä puolta, koska onnistuessaan toimivalla sisältömarkkinoinnilla voi saada suuren vaikutuksen aikaan ilman, että käytetään miljoonia euroja markkinointiin.  

“ Ennen ajateltiin, että räväkkyys tuo yritykselle maineriskin. Nykyään on suurempi riski olla tylsä, kuin rikkoa rajoja ja kokeilla uutta” 

Uusi sukupolvi siirtyy työelämään ja jo nyt on nähtävissä, että perinteiset keinot eivät pure enää niin tehokkaasti uuden sukupolven tarpeisiin. Ennen ajateltiin, että räväkkyys on yritykselle maineriski. Nykyään suurempi riski on olla tylsä ja epäkiinnostava. Tämä näkyy varsinkin toimialoilla, joissa kilpailu työntekijöistä on suuri. Tylsät yritykset eivät kiinnosta työntekijöitä ja näissä tapauksissa yritykset joutuvat käymään kilpailun talenteista puhtaasti rahassa. Tämä saattaa rapauttaa liiketoimintaedellytykset pitkässä juoksussa. Jokaisen yrityksen tulisi miettiä tätä kulmaa tarkasti, Rautanen summaa.

Asiantuntijamedian asiantuntijat analysoivat tarkemmin Inderesiä ja tätä aihetta Menestyksen resepti -sarjan kolmannessa jaksossa jonka löydät täältä.

Jatka lukemista:

Yhteys

Keltasafiirinpolku 1 B 40,
01700 Vantaa

samuel.latvanen@asiantuntijamedia.fi
+358 50 5455 299

Jatka lukemista:
Keskustellaan lisää tapaamisessa

Varaa maksuton 30 minuutin tapaaminen ja saat konkreettisen näkemyksen miten asiantuntijabrändiä rakennetaan someen.